Zwolnienie z podatku III

  • eksportujesz towary i usługi wymienione w dwóch poprzednich punktach, nie prowadząc jednocześnie szczegółowej ewidencji eksportu,
  • importujesz towary zwolnione od cła (wzory, modele, materiały pomocnicze do reklamy i akwizycji lub rzeczy dla fundacji przeznaczone do jej statutowej działalności,

  • działasz w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie i o dzieło, wykonujesz samodzielnie działalność artystyczną, naukową, publicystyczną, sportową lub duszpasterską, uczestniczysz w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, pełnisz obowiązki społeczne, obywatelskie, wykonujesz czynności biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym, ściągasz należności publicznoprawne, pełnisz obowiązki członków zarządów, rad nadzorczych oraz innych organów osób prawnych,

  • odsprzedajesz towary używane, które posiadałeś minimum 6 miesięcy od daty kupna lub wytworzenia. Dla budynków jest to 5 lat od daty zakończenia lub trwałego przerwania budowy. Wyłączenie to nie obejmuje składników majątku firmy.

Jeśli stwierdziłeś, że zwolnienie ci nie przysługuje, lub jeżeli nie chcesz z niego korzystać, to ciąży na tobie obowiązek rejestracjiJeżeli firmę właśnie otwierasz, lub prowadzoną dotychczas działalność zwolnioną z podatku rozszerzasz na inne towary i usługi – rejestracji musisz dokonać obowiązkowo przed pierwszą sprzedażą. Rejestrujesz się również będąc eksporterem lub importerem towarów i usług. Od obowiązku tego przy imporcie możesz odstąpić w jednym tylko wypadku – jeśli importujesz wyłącznie dla własnych potrzeb. Płacisz wtedy podatek graniczny i na tym kończy się twój kontakt z fiskusem.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.