ŹRÓDŁA IDEOLOGII

Jest oczywiste, ze owe postulaty nie znalazły szerszego oddźwięku w ariańskich zborach, niemniej istniała grupa ariańskiej szlachty wcielająca je w życie. Wiek XVI przynosi w sferze żądań egalitar­nych nowe zjawisko — wojnę chłopską w Niem­czech. Źródeł ideologii reprezentowanej przez Tomasza Miinzera, przywódcę ruchu chłopskie­go, szukać należy w rozwoju sekty anabaptys­tów. Anabaptyści nawiązywali do dorobku myślowego pierwotnego chrześcijaństwa i Ojców Kościoła. Objęli swoimi wpływami Turyngię, Saksonię, Szwajcarię, a później południowe Niemcy, Austrię i Morawy. Uznawali wspolno- tę dóbr, odwoływali się do postulatów religijno- -etycznych wczesnego chrześcijaństwa. Różnice zdań co do stosowania przemocy dla osiągnię­cia celów społecznych i religijnych spowodowa­ły, że sekta anabaptystów rozpadła się.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.