ZNIESIENIE RÓŻNIC

Gabriel Mably, trzeci z francuskich myślicie­li związanych z utopijną myślą komunistyczną, jest również zwolennikiem wspólnej własności i tych urządzeń społecznych, które opisuje np. Morelly. Jednakże uważa, że spodziewać się możliwości nagłej przemiany — od społeczeń­stwa klasowego XVIII wieku do komunizmu — znaczy to nie dostrzegać trudności, jakie ródzi przy zmianie systemu społecznego cała dotych­czasowa praktyka społeczna, zakorzeniona w zwyczajach, poglądach i aspiracjach ludzi. Toteż Mably jest zwolennikiem stopniowego ulepszania ustroju społecznego, wysuwa pro­pozycje reform, które ograniczałyby prawo własności (np. ograniczanie prawa spadku, po­datki progresywne) i zaprowadziły większą równość. Jest zdania, że należy znieść różnice płac urzędniczych i zaprowadzić o ile możności płace jednakowe, gdyż w pracy zbiorowej za­nikają naturalne różnice w wydajności, a po­jawia się wydajność przeciętna.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.