ZGODNIE ZE SŁOWEM

Pragniemy […] aby nam łaskawie pozwalano tylko tyle służyć, ile służyli nasi rodzice — zgodnie ze słowem Bożym” (art. 6).„Chcemy, aby każdy, wynająwszy się do pra­cy, pracował zgodnie ze słuszną umową mię­dzy włościaninem a panem. A pan nie powi­nien go zmuszać ani przynaglać do większej pracy, ani nie żądać od niego żadnych usług za darmo” (art. 7).„Dolegają nam wielkie kary; coraz to układa się nowe prawa i karze się nas nie według wi­ny, lecz zależnie od gniewu pańskiego lub łaski pańskiej. Według naszego zdania, karać nas na­leży według prawa pisanego, bo wtedy będzie to zależeć od samej sprawy, a nie od łaski” (art. 9). „Jesteśmy poszkodowani przez przywłaszcze­nie sobie przez niektórych panów ziemi nale­żącej do całej gminy.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.