ZESPOLENIE WARSTW

Sądzi jed­nakże, że zastane różnice należy modyfikować, a przynajmniej utrzymywać je w pewnych gra­nicach, jeśli chce się zapewnić trwałość pań­stwa. I tak na przykład „trzeba też czuwać nad tą warstwą obywateli, którym się dobrze powo­dzi. Środek zapobiegający szkodom na tym tu polega, że się czynności i urzędy rozdziela zawsze między przeciwne sobie klasy, a więc między znakomitych obywateli i pospólstwo, między ubogich i bogatych. Winno się też dążyć do tego, aby albo zespolić warstwę ubo­gich z warstwą bogatych, albo też wzmóc stan średni, bo to kładzie kres walkom wynikającym z nierówności”. 

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.