ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY LUDŹMI

Jan Meslier, proboszcz małej parafii w Szampanii, był twórcą pracy, która pod nazwą Testament Jana Mesliera została po raz pierw­szy wydana już po śmierci autora. Meslier jest przeciwnikiem własności prywatnej, a program przedstawiony w Testamencie odwołuje się do teorii prawa przyrodzonego: Wszyscy ludzie są równi z natury. Wszyscy mają jednakowe pra­wo żyć, chodzić po ziemi, cieszyć się swoją na­turalną wolnością, korzystać z dóbr tego świa­ta pracując pożytecznie, aby posiadać rzeczy niezbędne i przydatne do życia […] dla dobra społeczeństwa niezbędne jest ustanowienie za­leżności między ludźmi i wzajemnego podpo­rządkowania się jednych drugim. Ale ta za­leżność i podporządkowanie się powinny być sprawiedliwe i należycie rozłożone, to znaczy nie powinny prowadzić do nadmiernego wyno­szenia się jednych i pomniejszania drugich, do nadmiernego wywyższania jednych i poniżania drugich, do zbyt hojnego obdarowywania je4~ nych z całkowitym pominięciem drugich ani wreszcie do obdzielania jednej strony wszystki­mi rozkoszami i przyjemnościami, a pozosta­wiania drugiej wszystkich trudów, trosk, nie­pokojów, zmartwień i przykrości. [..,] tego rodzaju zależność i podporządkowanie jednych drugim byłyby wybitnie niesprawiedliwe, wstrętne i sprzeczne z prawem samej natury”.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.