Z UPŁYWEM LAT

Tym­czasem Dolcino razem ze swoją sektą prowa­dził przez półtora roku walkę z wojskami krzy­żowców. Walka ta skończyła’ się zwycięstwem Kościoła, a sam Dolcino zginął od tortur, nie­mniej był to jeden z pierwszych sygnałów, że zwolennicy nowego porządku religijnego i spo­łecznego mogą stanowić grupę trudną do po­konania militarnego.W miarę upływu lat ruch kacerski coraz bardziej wiąże się z postulatami społeczno-eko­nomicznymi, nabiera coraz wyraźniej — często niezamierzenie — charakteru klasowego. Ide­ologię egalitarną niosą z sobą powstanie Wata Tylera w Anglii, wojny husyckie w Czechach i wojna chłopska w Niemczech.Powstanie w Anglii opierało się — w sferze żądań — na pracach Jana Wiklifa. Bronił on komunizmu, czyli wspólnej własności, jako niesprzecznego z chrześcijaństwem.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.