WYŻSZOŚĆ WŁASNOŚCI WSPÓLNEJ

Jednakże pogląd o wyższości własności wspól­nej nad własnością prywatną i o równości ludzi nie szedł u myślicieli chrześcijańskich w parze z przeświadczeniem, że należy przepro­wadzić jakąś zasadniczą reorganizację społe­czeństwa. Religia chrześcijańska nawoływała przede wszystkim do odnowy moralnej społe­czeństwa, a najbardziej radykalni spośród twórców systemu filozoficznego we wczesnym chrześcijaństwie postulowali dobrowolne wy­rzekanie się majątków przez bogaczy. Wy­padki takie zdarzały się, nigdy jednak nie przybrały charakteru masowego. Kościół zresz­tą, pochłonięty walką z herezjami i umacnia­niem swego wpływu na władzę państwową, wcześnie zrezygnował z zabiegania o bardziej równomierny podział dóbr doczesnych, akcen­tując równość ludzi wobec Boga.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.