WYROŚNIĘCIE NA KRYTYCE

Dodać można, że sposoby gospodarczego wykorzystania ludzi luźnych proponowane przez Frycza Modrzewskiego są bardziej humanitarne niż na przykład analogiczne koncepcje angiel­skie owych czasów. Frycz uważa, że instytucje zajmujące się ubogimi i żebrakami powinny być utrzymywane bądź z funduszy dotychczas przeznaczanych na ubogich, bądź — gdyby te okazały się za szczupłe — ze specjalnego opo­datkowania ludzi bogatych. Krytykuje także Kościół za obracanie na własne cele środków, które przeznaczone były dla ubogich. Podsumowując można stwierdzić, że myśl Frycza Modrzewskiego, wyrosła z krytyki spo­łeczeństwa feudalnego, reprezentowała w sfe­rze rozwiązań społecznych koncepcje nowoczes­ne, na gruncie polskim nowe, a i w myśli europejskiej często prekursorskie. Nurt krytyki Rzeczypospolitej szlacheckiej w następnych wiekach był może nawet silniejszy, niemniej długo nie pojawiała się w polskiej myśli spo­łecznej postać na miarę Frycza Modrzewskiego.’

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.