WYKONYWANIE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Zniesienie podziału pracy to także wyko­nywanie przez jednostkę wielu rodzajów prac w ciągu życia, tj. zaprzeczenie wiązania jed­nostki z określonym rodzajem pracy, co pociąga przecież za sobą jej społeczne określenie nie jako jednostki, ale jako „specjalisty” (obawa, że wiązanie jednostki z określonym rodzajem pracy mogłoby przyczynić się do utrwalania przedziałów społecznych opartych na różnicach poważania społecznego znika, jako że wszystkie rodzaje pracy oceniane są jednakowo).Marksowski postulat zniesienia podziału pracv może być, jak sądzę, w ten właśnie sposób in­terpretowany. Marks tak o tym pisze: „we wszystkich dotychczasowych rewolucjach rodzaj działalności stale pozostawał nietknięty, chodziło zaś tylko o inną dystrybucję tej działalności, o  nowy podział pracy pomiędzy innymi osoba­mi, gdy natomiast rewolucja komunistyczna zwraca się przeciw dotychczasowemu rodzajowi tej działalności, usuwa pracę i znosi panowanie wszystkich klas wraz z samymi tymi klasa­mi”.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.