WYKŁAD IDEOLOGII

Te dwanaście artykułów to wykład ideologii chłopskiej, w której wyraźne są egalitarne treś­ci. Należy podkreślić, że zbuntowani chłopi niemieccy występują przeciwko nowym obcią­żeniom będącym znakiem czasów (postępujący wyzysk), jak i przeciwko niektórym rozpowsze­chnionym obyczajom i zasadom systemu feu­dalnego (sądy pańskie dla chłopstwa, poddań­stwo). Podstawą dla chłopskich roszczeń jest słowo Boże, a więc myśl wczesnochrześcijańska, co jest typowe dla wszelkich ruchów heretyc­kich tamtej epoki. Tutej mamy jednak do czy­nienia po raz pierwszy z przetworzeniem ideo­logii religijnej na konkretne postulaty społecz­ne. W dwunastu artykułach obok treści rewo­lucyjnych (dążenie do przywrócenia wspólnej chłopskiej własności, przekonanie, że wszyscy ludzie są sobie równi i wszyscy powinni być wolni) obecne są treści wskazujące na to, że chłopi chcą zachować podstawy porządku feu­dalnego.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.