WYJĄTKOWE ZJAWISKO

Społeczeństwo to było zjawiskiem wyjątko­wym na tle ówczesnego świata. Stworzone przez emigrantów religijnych i politycznych, a więc ludzi świadomych odrębności swoich pragnień niejako załozone od nowa, miało jednocześnie egalitarny i wysoce religijny charakter. To po­łączenie, wespół z trudnymi, pionierskimi wa­runkami życia, stworzyło nowy typ kultury i obyczaju. Społeczeństwo amerykańskie podle­gało jednak szybkiej ewolucji i pod koniec XIX wieku obraz jego odbiegał znacznie od tego co opisywał Tocqueville. Koncentracja kapitału i napływ emigrantów z Europy’ środkowe, i wschodniej, niewykształconych i nie mających wymagań, położyły kres społeczeństwu równych możliwości.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.