Wydatki na budowę budynku

Wydatki na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem. Wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku możesz odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem. Odliczenie z tego tytułu łącznie za lata 1992-1994 nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem i kwoty 511 000 000 zł. Wymienione limity wydatków na cele mieszkaniowe dotyczą wydatków poniesionych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu i ponoszą takie wydatki, odlicza się je albo od dochodu jednego z małżonków, albo od dochodu męża i żony w proporcji przez nich ustalonej. Wydatki na cele mieszkaniowe, które chcesz odliczyć od dochodu muszą być udokumentowane fakturą (rachunkiem) wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Rachunek powinien być wystawiony na imię i nazwisko osoby, która będzie korzystała z odliczenia lub na małżonka. Dowodów zakupu (rachunków, faktur) nie trzeba wysyłać do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem rocznym. Musisz je jednak przechowywać przez trzy lata. Wydatki na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego oraz na wkład budowlany lub mieszkaniowy nie muszą być dokumentowane.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.