WYCHODZĄC Z ZAŁOŻENIA

Wychodząc z tego za­łożenia Marks tak definiuje równość: „Rów­ność — to uświadomienie sobie przez człowie­ka samego siebie w praktyce, czyli uświado­mienie sobie przez człowieka innego człowieka jako równego mu i ustosunkowanie się jed­nego człowieka względem drugiego jako względem równego sobie. Równość jest fran­cuskim wyrazem na oznaczenie jedności istoty człowieczej, na oznaczenie świadomości swego odrębnego gatunku i zachowania się człowieka odpowiednio do swego gatunku […] na ozna­czenie praktycznej tożsamości człowieka z człowiekiem — tzn. -na oznaczenie społecznego, czyli ludzkiego ustosunkowania się człowieka do człowieka”.Równość jest więc dla Marksa stosunkiem społecznym jako uświadomienie sobie przynależności do gatunku ludzkiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.