WYCHODZĄC Z ZAŁOŻENIA

Wychodząc z tego za­łożenia Marks tak definiuje równość: „Rów­ność — to uświadomienie sobie przez człowie­ka samego siebie w praktyce, czyli uświado­mienie sobie przez człowieka innego człowieka jako równego mu i ustosunkowanie się jed­nego człowieka względem drugiego jako względem równego sobie. Równość jest fran­cuskim wyrazem na oznaczenie jedności istoty człowieczej, na oznaczenie świadomości swego odrębnego gatunku i zachowania się człowieka odpowiednio do swego gatunku […] na ozna­czenie praktycznej tożsamości człowieka z człowiekiem — tzn. -na oznaczenie społecznego, czyli ludzkiego ustosunkowania się człowieka do człowieka”.Równość jest więc dla Marksa stosunkiem społecznym jako uświadomienie sobie przynależności do gatunku ludzkiego.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.