WSPÓLNOTA KOMUNISTYCZNA

Powstaje pytanie: co to jest wspólnota? Z wypowiedzi Marksa wy­nika, że jest to forma społeczeństwa komuni­stycznego. Wspólnota jest bezklasowa. Jaka jest więc jej struktura społeczna? W Ideolo­gii niemieckiej znajdujemy następującą odpo­wiedź: „We spólnocie rewolucyjnych prole­tariuszy, którzy poddają swej kontroli warunki egzystencji swoje oraz wszystkich członków społeczeństwa, rzecz ma się wręcz odwrotnie [niż w społeczeństwie burżuazyjnym — E.K.]; we spólnocie tej jednostki uczestniczą jako jednostki”. Jeśli spróbować przełożyć to zdanie na język współczesnej soT cjologii, wynikają z niego dwa wnioski:Wspólnota komunistyczną kontroluje roz­wój jednostek i swój własny rozwój — jest to jej aspekt funkcjonalny. „Kontrolowanie roz­woju” Marks rozumie jako kontrolę warunków egzystencji.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.