WSPÓLNE ŻYCIE

Wspólne domy, posiłki, rozrywki, wychowanie dzieci poza rodziną, w grupach rówieśniczych — miały przybliżać do siebie grupy ludzi żyjących dotychczas w społecznej separacji, tj. biednych i bogatych. Fourier spodziewał się, że wspólne życie spowoduje, iż bogaci pozbędą się pogar­dliwego stosunku do pracy fizycznej, a biedni zawiści wobec bogatszych od siebie. Można więc powiedzieć, że spodziewał się zastąpić równość podziału więzią społeczną dla uniknię­cia antagonizmów międzygrupowych. Warto zwrócić uwagę — z punktu widzenia problema­tyki równości — na ideę wymienności prac w falansterze. Dotychczasowe przywiązanie do jednego rodzaju zajęcia miała zastąpić różno­rodność prac wykonywanych przez każdego członka.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.