WSPÓLNA WŁASNOŚĆ

„Zająwszy bowiem naprzód wspólną własność, przywłaszczają ją sobie na podstawie wcześniejszego zajęcia”. Jan Chryzostom wy­powiadał się w podobnym duchu: „Nic więcej ani nic cenniejszego nie zostało dane bogaczo­wi, nic mniej ani nic gorszego biednemu, wszy­stkich powołał (Bóg) jednakowo i po równo wszystkim dał zarówno rzeczy doczesne, jak i duchowe. Skąd zatem pochodzi tak wielka nie­równość w życiu? Pochodzi z chciwości i zuchwalstwa bogaczy”. Przeciwko własności prywatnej jako podstawie nierówności wystę­powali też m.in. Asterios z Amazei, Tertulian, Laktancjusz, Ambroży, Hieronim, Rufin z Ak- wilei, Augustyn. Sformułowanie Pawła z Tar­su w liście do Tessalończyków: „Kto nie pracu­je, nie powinien jeść”, stało się znanym hasłem ideologii komunistycznej i odnajduje się je nawet u Lenina.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.