WSPÓŁCZEŚNI BADACZE

Współ­cześni badacze myśli demokratycznej, S. J. Benn i R. S. Peters, piszą na ten temat: „Deklaracja praw człowieka i obywatela , otwarcie uznaje, że większe zdolności i zalety charakteru są właściwą podstawą zróżnicowa­nia bogactwa, zaszczytów i władzy. Większość rewolucjonistów akceptowała różnice bogac­twa oparte na dziedziczeniu i wynikające z nich różnice w szansach kształcenia. Są to właśnie te różnice, które dziś są kwestiono­wane przez żądanie «równych szans»”. Z os­trą krytyką formalnego (w sensie wartościu­jącym) charakteru równości burżuazyjnej wy­stępowali również wszyscy marksiści. Krytyka formalnej równości szans jest słuszna z punktu widzenia współczesnych nam, XIX- -wiecznych ujęć równości społecznej.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.