WBUDOWANE W FILOZOFIĘ

Chociaż nie należy zapominać, że jednocześnie w jego filozofię wbudowane były potężne me­chanizmy zapobiegające zainteresowaniu wier­nych sprawami tego świata, a więc i podważa­niu słuszności istniejącego porządku społeczne­go. Rola Kościoła jednakże nie była tak jedno­lita, abyśmy mieli mu przyznawać jedynie utwierdzanie porządku klasowego w społeczeń­stwie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę najstarsze tradycje Kościoła.Udział następnej epoki — odrodzenia — w rozwoju myśli egalitarnej jest znaczny, cho­ciaż niejednolicie oceniany. Epoka ta przyniosła reformację w Niemczech i wzrost aktywności radykalnego, komunistycznego odłamu zwolen­ników równości. Niektórzy autorzy dopatrują się w odrodzeniu źródeł nowocześnie pojmo­wanej idei równości szans, wskazując na to, że rosnące bogactwo mieszczańskiej elity, wyrwa­nie się elit spod duchowej kurateli Kościoła, wzrost wykształcenia, zainteresowanie życiem doczesnym — zdemokratyzowały sposób myśle­nia o społecznych strukturach.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.