WĄTKI EGALITARNE W MYŚLI KOMUNISTYCZNEJ

Analizę marksowskiej koncepcji równości społecznej poprzedzić należy, jak sądzę, cha­rakterystyką drugiego wspomnianego nurtu myśli egalitarnej — nurtu plebejskiego.. Dla jasności należałoby nieco uściślić terminologię, jaką posługuję się w pracy dla określenia tych dwu nurtów. Pierwszy, którego rozwój histo­ryczny został już omówiony, funkcjonuje w myśli społecznej pod trzema nazwami: jako równość mieszczańska (tego sformułowania używa na przykład Jan Danecki), demokra­tyczna (tej nazwy trzymają się burżuazyjni ba­dacze myśli politycznej) lub formalna ’ (jest to określenie spopularyzowane przez marksistów). Równość tę metaforycznie określiłam jako „równość sytych”, świadoma wartościowania, jakie niesie ze sobą taka nazwa. Równoległy nurt, opatrzony metaforą „równość głodnych”, występuje pod dwiema nazwami: jako nurt plebejaki (określenia tego używają chyba naj­częściej historycy) bądź radykalny (zwany też komunistycznym — ta nazwa jest popularna w literaturze burżuazyjnej).

 

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.