WALKA KLASOWA

Z puinktu widzenia walki klasowej najisto­tniejsze są polityczne rezultaty nierówności między miastem a wsią. Warunki bytowania plasują wieś na peryferiach życia polityczne­go, utrudniają artykulację interesów drobnego chłopstwa w wyniku niedorozwoju organizacji politycznych. Utrudniają szerzenie się ideolo­gii socjalistycznej. Drogą do aktywizacji wsi jest przebudowa jej ekonomicznej i społecznej struktury równoległa do akcji agitacyjnej.Lenin dostrzega także nierówności społecz­ne wyrosłe z podziału pracy na fizyczną umysłową. Wyrazem tych nierówności są uprzywilejowania płacowe urzędników, ich wyższy w porównaniu z robotnikami lub chło­pami prestiż społeczny oraz idące za tym większe szanse realizacji grupowych interesów.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.