W WYŻSZEJ FAZIE

Dopiero „w wyższej fazie społeczeństwa komunistycznego, kiedy zniknie ujarzmiające człowieka podpo­rządkowanie podziałowi pracy, a przez to samo zniknie też przeciwieństwo pomiędzy pracą fizyczną a umysłową; kiedy praca stanie się nie tylko źródłem utrzymania, ale najważniejszą potrzebą życiową; kiedy wraz z wszechstronnym rozwojem jednostek wzrosną również siły wy­twórcze, a wszystkie źródła zrzeszonego bogac­twa popłyną obficiej — wówczas dopiero będzie można całkowicie wykroczyć poza ciasny hory­zont prawa burżuazyjnego i społeczeństwo bę­dzie mogło wypisać na swoim sztandarze: «Każ- dy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb»”.Równość w społeczeństwie komunistycznym będzie więc zaspokojeniem nierównych potrzeb jednostek według jednej tylko miary — samych potrzeb.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.