W OKRESIE ODRODZENIA

Crane Brinton, autor hasła „równość” w Encyklopedii nauk społecznych, zwraca na przykład uwagę na znaczenie kalwinizmu dla rozwoju pojęcia równości „przywracając po­jęcie predestynacji, grzesznej natury człowie­ka, niewspółmierności człowieka i Boga, kalwinizm potęgował przekonanie, że nierówności między ludźmi nie mogą być zlikwidowane”.W okresie odrodzenia wykształciła się także oryginalna, polska koncepcja „równości szlache­ckiej”, nie mająca odpowiednika w Europie. Szlachta, licząca według różnych autorów 10— —25% ogółu społeczeństwa polskiego , zdołała sobie zapewnić (poczynając od średniowiecza) uprzywilejowaną politycznie, społecznie i eko­nomicznie pozycję, zachowując jednocześnie ideologię równości w ramach własnego stanu.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.