W MYŚLI MARSKISTOWSKIEJ

Wydaje się więc, że w myśli marksistowskiej dominuje pogląd o nierównościach jako spo­łecznym znaczeniu naturalnych różnic między ludźmi. Termin „nierówności” służyłby więc dla oznaczenia tych różnic między ludźmi, które mają źródła społeczne bądź są społeczną posta­cią różnic biologicznych (płeć, wiek, kolor skóry, miejsce zamieszkania w sensie geograficznym itp.). Czy wystarcza to jednak dla prawidłowej interpretacji rozróżnienia między różnicą a nie­równością w myśli marksistowskiej? Odpowiedź nie jest łatwa.Z jednej strony — Marks w opi­sach społeczeństwa komunistycznego zakładał równość wbudowaną w system społeczny, nie­jako „naturalną” i pozbawioną swojego prze­ciwieństwa — nierówności, tak że sama idea równości traciłaby swój sens wartościujący stałaby się niemal niepostrzeganym społecz­nym faktem.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.