W MODELOWYM UJĘCIU

Z drugiej strony — między sta­nem wyjściowym (tj. społeczeństwem kapita­listycznym) a sytuacją modelową (komuniz­mem) rozpościera się niesprecyzowanie długi okres, w którym świadomemu realizowaniu równości społecznej towarzyszy szereg istnieją­cych dokuczliwych nierówności. W takiej sytu­acji musi zrodzić się pytanie o sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe różnice, o ich moralną ocenę; prowadzi to do utworzenia pewnej hierarchii nierówności, a w ten sposób — do konkluzji co do kolejności i słuszności ich likwidacji. Stąd wnosić można, że o ile w mo­delowym ujęciu równości społecznej rozróż­nienie między różnicami i nierównościami ma w marksizmie jedynie sens obiektywny, o tyle w zoperacjonalizowanych koncepcjach równo­ści do tego obiektywnego sensu dochodzi jeszcze szereg ocen moralnych. Powoduje to, że nierównościami skłonni bylibyśmy nazwać te różnice, które mają źródła społeczne lub wyrosły na gruncie naturalnych różnic mię­dzy ludźmi, a które są oceniane ujemnie ze względu na przyjętą aksjologię.

 

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.