W INNYM ZNACZENIU

W innym znaczeniu równość formalna może oznaczać sytuację, w której równe pra­wa dla różnych grup ludzi są jedynie prawnym pozorem, gwarantującym możliwość działań grupy silniejszej ekonomicznie. Wydaje się, że Leninowi bliższe było to drugie rozumienie równości formalnej. Pisał bowiem o niej naj­częściej tak oto: „Demokracja burżuazyjna, pro­klamując uroczyście równość wszystkich oby­wateli, w rzeczywistości obłudnie maskowała panowanie wyzyskiwaczy-kapitalistów, oszu­kując masy teorią, jakoby możliwa była w pra­ktyce równość wyzyskiwacza z wyzyskiwany­mi”.Wyjście poza równość formalną — twierdził Lenin — może dokonać się jedynie w społe­czeństwie bezklasowym.Ponieważ w okresie dyktatury proletariatu klasy istnieją, wobec tego i równość, jaka da się w tym społeczeń­stwie stosować, będzie jedynie formalna.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.