UZASADNIENIE ZRÓWNANIA

Uzasadnieniem zrównania płac jest więc nie abstrakcyjna zasada sprawiedliwości społecznej lub równości (chociaż w innych miejscach posługuje się tego typu argumentacją), ale rachunek ekonomiczny, wymierna korzyść dla społeczeństwa, kierującego się racjonalną ekonomią. Dla takiej gospodarki Lenin używa porównania z pocztą jako typem organizacji racjonalnej, podkreślając znów zresztą potrze­bę zlikwidowania urzędniczych przywilejów płacowych.Znoszenie nierówności między pracą umysłową a fizyczną dotyczyło więcprzede wszystkim:   zrównania płac urzędników i ro botniKow,wprowadzenia „samowładztwa ludu (po wszechny udział w sprawowaniu rządów);wyrównania warunków pracy.Podkreślamy — zasada równości sprowadza się tu do jednakowości płacy (jednakowość jest zawsze rodzajem przymusu — bez względu na zróżnicowanie indywidualnych życzeń p a- ccwych urzędnik i robotnik otrzymują jedna­kową płacę) i równości szans w dostępie do władzy.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.