UTRWALENIE POGLĄDU

Utrwaleniu takiego po­glądu służyła polityka społeczna Kościoła, któ­ry— jak pisze Plamenatz — „chociaż […] akce­ptował dziedziczne nierówności w społeczeń­stwie i zdawała się dominować w nim, a na­wet świadomie była wytwarzana filozofia u- sprawiedliwiająca te nierówności, to jednak nigdy nie przystosował własnej hierarchii do tych nierówności ani zupełnie nie zapomniał, że jego misją było służyć Bogu, dla którego żaden człowiek nie jest więcej wart niż’ drugi”.Spostrzeżenie to poszerzyć można o uwagę, że Kościół ze swoją hierarchią był przez wiele wieków jedynym legalnym i stałym kanałem awansu społecznego, był więc już z tej przy­czyny w sprzeczności z założeniami społeczeń­stwa stanowego i mógł samym swoim istnieniem przyczyniać się do rozsadzania jego struktury.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.