UNIKNIĘCIE BRAKÓW

Ażeby uniknąć wszystkich tych braków, pra­wo, zamiast być równe, musiałoby być nie­równe”.Tak więc Marks podkreśla, że nie jest rów­nym traktowanie jednostek równo w jednej tylko płaszczyźnie — jako robotników, męż­czyzn itp. Jednakowe pod jednym względem traktowanie jakiejś grupy ludzi prowadzić musi do nierówności, nie uwzględnia bowiem ich odrębności jako jednostek. Prawo w pań­stwie burżuazyjnym nie może wyjść poza stosowanie równego miernika, oznaczałoby to bowiem wyjście poza własne klasowe ramy, a tym samym przestałoby ono być prawem burżuazyjnym. Stosowanie równego miernika do nierównych osobników jest rezultatem po­strzegania tych osobników jako równych pod pewnym względem, jest abstrahowaniem od istoty indywidualności ludzkiej.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.