UJEDNOLICENIE SPOŁECZEŃSTWA

Mimo ujednolicenia społeczeństwa amerykań­skiego pod pewnymi względami, Tocqueville dostrzegał w nim nieustanny ruch na szczeblach drabiny społecznej, dokonujący się dzięki nie­równości talentów i sytuacji życiowej. Jak jednak przystało na społeczeństwo równych możliwości, żadna pozycja społeczna nie „li­towała się”. Tocqueville widział wprawdzie problem bogatych „kapitanów przemysłu” z jednej strony, a niewykwalifikowanych robot­ników z drugiej, ludzi białych i wolnych — oraz niewolników i Indian, ale nie przeszkadza­ło mu to twierdzić, że społeczeństwo amery­kańskie jest dla ogromnej większości swoich członków społeczeństwem egalitarnym. W spo­łeczeństwie takim zachodzą istotne przemiany w sferze obyczaju, kultury i moralności, co Tocqueville analizował z podziwu godną prze­nikliwością.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.