U ŹRÓDEŁ KONCEPCJI

W historii pojęcia równości już niemal od jej początku (przy czym nazywam początkiem do­stępne nam obecnie pisane przekazy na ten temat) wyodrębniają się dwa nurty. Z jednego czerpała siły doktryna leżąca u podstaw two­rzących się na przełomie XVIII i XIX wieku kapitalistycznych państw demokratycznych, z drugiego natomiast wywodzą się — jako jego najpełniejszy wyraz — utopijne teorie socjali­styczne i komunistyczne pierwszej połowy XIX wieku. Te dwa wyodrębniające się w his­torii, biegnące obok siebie nurty odzwierciedla­ją wyobrażenia o równości człowieka sytego i człowieka głodnego. Jest to może daleko idące uproszczenie, pojmując jednak „stan sytości” i „stan głodu” w kategoriach podstawowych potrzeb biologicznych — jedzenia, picia i ochro­ny przed zimnem, znajdujemy w historii wiele przykładów na poparcie tego rozróżnienia.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.