U SCHYŁKU ŻYCIA

U schyłku życia Saint-Simon coraz silniej nawoływał do zajęcia się kwestią robot­niczą, nie tracąc przekonania, że robotnicy nie są w stanie odgrywać samodzielnej roli spo­łecznej.Egalitaryzm Saint-Simona opierał się na założeniu, że każdy ma prawo do posiadania owoców swej pracy oraz że umiejętności, wie­dza i talenty są podstawą zróżnicowania wynagrodzeń. W kwestii więc równości społecz­nej (jeśli dodać do tego postulat obowiązku pracy) stanowisko Saint-Simona jest bliskie stanowisku socjalistów ricardiańskich, wyłącza­jąc może Thompsona.Saint-simoniści, rozwijając idee mistrza, do jego poglądów na równość społeczną nie wnieśli w zasadzie nic nowego. Podobnie jak on odrzu­cają idee prymitywnego komunizmu, stojącego na gruncie jednakowości podziału. Zarzuty, jakie wysuwali przeciwko tak rozumianej rów­ności, sprowadzały się do tezy, że komunizm hamuje rozwój osobowości ludzkiej, a więc ogranicza doskonalenie się społeczeństwa.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.