TREŚĆ SPOŁECZNA

Należy tu przekonanie, że istnienie panów jest czymś naturalnym (chłopi niemiec­cy występują nie przeciwko swoim panom, lecz przeciwko nadużyciom, których się panowie dopuszczają), akceptacja bogactwa, o ile to bo­gactwo nie bierze się z krzywdy chłopskiej i niesprawiedliwości. Treść społeczna dwunastu artykułów z dzi­siejszego punktu widzenia jest oczywiście mało rewolucyjna. W XVI wieku jednak znaczenie tego dokumentu było ogromne. Ukazywał on, że narodziła się siła społeczna zdolna w sposób usystematyzowany i konkretny przedstawiać swoje żądania i zdolna walczyć w ich obronie. Żądania te były, rzecz jasna, nie do przyjęcia dla ówczesnej klasy panującej, mimo że nie postulowano zmiany samego systemu społecz­nego. Toteż powstanie chłopskie zostało krwa­wo stłumione.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.