Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu zostały ustalone w następującej wysokości:

  • 7,5% (w 1995 – 8,5%) przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,

  • 5% (w 1995 – 5,5%) przychodów z działalności wytwórczą, usługowej w zakresie budownictwa lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

  • 2,5% (w 1995 – 3,0%) przychodów z działalności gastronomicznej, handlowej, usług związanych z produkcją zwierzęcą oraz z działalności rybaków morskich i zalewowych.

Prowadząc różnorodną działalność opodatkowaną różnymi stawkami musisz w prowadzonej ewidencji rejestrować ją w odrębnych kolumnach tak, by można ją było wyodrębnić. Brak takiego podziału powoduje opodatkowanie całości działalności według stawki 7,5%. Będąc ryczałtowcem obowiązuje cię jedynie prowadzenie ewidencji przychodów i zakupów. Zastępuje ona także podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zryczałtowany podatek dochodowy obliczasz w ewidencji po zakończeniu miesiąca i wpłacasz na rachunek urzędu skarbowego do 20 następnego miesiąca. Informację zbiorczą składasz dwukrotnie na druku PIT-27: za pierwsze półrocze do 31 lipca, zeznanie roczne do 31 stycznia roku następnego.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.