Stawki podatku VAT

Nadany ci numer zobowiązany jesteś zamieszczać na wszystkich rachunkach, fakturach, deklaracjach podatkowych a także na ofertach i zamówieniach. Traktują to jako swoistą nobilitację. Twój NIP świadczy, że jesteś FIRMĄ a nie firmą i przy takich obrotach można ci ufać. Jeżeli z jakichkolwiek powodów VAT-5 wraz z nadanym ci NIP nie dotrze do ciebie do czasu rozpoczęcia działalności, zamiast NIP używaj REGON, a jeśli i tego mieć nie będziesz to PESEL, dodając obowiązkowo zwrot „numer zastępczy”. Numer identyfikacji podatkowej jest początkiem systemu powszechnej identyfikacji podatników, który będzie powoli w Polsce wprowadzany. Składa się on z 10 cyfr zapisanych dla ułatwienia 123-456-78-90 albo 123-45-678-90. Do 14 lipca 1993 rejestracja była bezpłatna. Od tej daty koszt rejestracji wynosi 400 000 starych zł.

Stawki podatku VAT. Ustawodawca wprowadził trzy stawki VAT – 22%, 7 % i 0%. Stawka 22% – jest to stawka podstawowa obowiązująca na większość towarów i usług. Stawka 7% – stawka preferencyjna, dotycząca towarów i usług takich jak towary związane z gospodarką rołną i leśną, ochroną zdrowia, niektóre spożywcze, towary dla dzieci, wydawnictwa prasowe i dziełowe oraz niektóre usługi transportowe, tele- i radiokomunikacyjne i turystyczne. Stawka 0 % – obowiązuje w eksporcie towarów i usług w obrocie krajowym takich jak: maszyny i urządzenia gospodarki rolnej i leśnej, nawozy sztuczne, pestycydy, pasze i preparaty weterynaryjne, wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne wraz ze związanymi z nimi usługami a także towary sprzedawane na polskich promach morskich.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.