Stawki akcyzy

Stawki akcyzy dla poszczególnych wyrobów mogą być zróżnicowane. Mogą być ustalone procentowo od ceny pomniejszonej o podatek VAT luk kwotowo od każdej sztuki. W imporcie akcyzę określa się od wartości celnej powiększonej o należne cło. Minister finansów ma tu szerokie uprawnienia. Może ustalić minimalną stawkę akcyzy, zmieniać stawki procentowe a także zwolnić niektóre wyroby z akcyzy. Obowiązek podatkowy ciąży na producencie i powstaje w chwili opuszczenia przez wyrób jego pomieszczeń oraz na importerze i powstaje z chwilą uregulowania należności celnych. Podatki są ważnym problemem dla przedsiębiorcy, który prowadzi nową firmę. Musi on zdawać sobie sprawę z tego w jaki sposób wpłyną one na jego działalność. Odpowiedzialność za znajomość praw podatkowych spoczywa na właścicielu firmy albo jej dyrektorze. Podatki nakłada się po to, aby opłacać instytucje użyteczności publicznej. Służby takie jak policja czy straż pożarna są w większym stopniu utrzymywane przez społeczeństwo niż przez prywatne fundusze. Podatki pobiera się w oparciu o jakąś bazę, taką jak wartość własności (w przypadku podatków gruntowych i od nieruchomości) albo wartość sprzedaży (podatek od sprzedaży i usług VAT) czy w końcu od dochodów uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia bądź prowadzenia działalności przedsiębiorczej.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.