STAROŻYTNI GRECY

Starożytni Grecy wiele uwagi poświęcili po­jęciu równości, a niektóre z ich stwierdzeń da­ły początek wątkom myśli egalitarnej w na­stępnych epokach. Należy jednak pamiętać, że teorie ich powstały pod wpływem specyficznej struktury społecznej miast-państw, tj. podziału na obywateli, metojków i niewolników. Demo­kracja w miastach-państwach również była inna niż późniejsze koncepcje kryjące się pod tą na­zwą. Struktura społeczna i forma polityczna — oto co wyznaczało kształt idei równości w sta­rożytnej Grecji. Niektóre źródła wręcz podają, że grecka teoria równości znajdowała się zaled­wie w szczątkowym stadium rozwoju. Przeczy temu częściowo wyliczenie rodzajów równości rozróżnianych przez Greków, którego dokonał Alfred Schutz w jednym ze swych artykułów.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.