ŚRODKI ETYCZNE

Twierdził, że „komunizm stoi wyżej od gospodarki pry­watnej, podobnie jak idee ogólne stoją wyżej od poszczególnych prawd.” Był zdania, że ko­munizm osiągnąć można środkami etycznymi, bez odwoływania się do walki zbrojnej. Przy­wódcy powstania jednak, wziąwszy wiele z przekonań Wiklifa, odrzucili tezę o walce środkami etycznymi. John Bali, kaznodzieja, główny ideolog powstania, z nauk Wiklifa równości wyciągnął wnioski radykalne. Oto urywek kroniki angielskiej, pisanej w XIV wie­ku przez mnicha z St. Albany. Opisując rozru­chy chłopskie z 1381 roku, posługuje się on protokołem przesłuchania sądowego Johna Ba­lia.Rozpoczął on „swoje przemówienie tymi słowy: «Gdy orał Adam, przędła Ewa, gdzie wtedy szlachcic się podziewał!». W dalszym ciągu przemówienia usiłował z brzmienia tej cytaty wywieść, że pierwotnie wszyscy ludzie byli równi z natury i że niewola została potem wbrew woli Boskiej narzucona poprzez ucisk złych jednostek.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.