SPOŁECZNE POGLĄDY

W tej smrodu i dymu ciemnicy dzienną pracą strudzony gospodarz na zgniłym spo­czywa barłogu; obok niego śpi mała a naga dziatwa na tym samym legowisku, na którym krowa z cielęciem sitoi i Świnia z prosiętami leży […] oto rozkosz tej części ludzi, od której los rzeczypospolitej zawisł! [..] Oto stan 10I-nika w Polsce”.Wykład społecznych poglądów Staszica za­wierają dwie prace: Uwagi na życiem Jana Zamoyskiego oraz Przestrogi dla Polski. Żąda w nich zniesienia przywilejów stanowych, swobody wyboru zarówno zawodu, jak i miej­sca zamieszkania. Staszic był pod wpływem oświeceniowe] tilo- zofii francuskiej, a kiedy wybuchła rewolucja, przyjął nowe treści społeczne wyrażane przez nią. Sytuację’ w Polsce oceniał z punktu widze­nia tego, co nowoczesna europejska myśl spo­łeczna uznała za słuszne.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.