RUCH UBOGICH

W beginowskiej wizji przyszłości nowe spo­łeczeństwo miało żyć w pokoju i miłości Bożej, a konflikt między bogactwem a ubóstwem miał być wyeliminowany nie tylko przez zrównanie ludzi, ale i dzięki zmianie samej natury ludz­kiej, wyplenieniu przemocy i wrogości wobec bliźnich. Ruchem ubogich, który wysuwał również pewne postulaty społeczne, był ruch begardów (Niemcy, Brabancja, Flandria) w XIII—XIV wieku. Był to ruch żebrzący, zwalczany szcze­gólnie ostro przez Kościół ze względu na dale­ko idące odstępstwa od oficjalnej religii. Tendencje egalitarne ruchu begardów szły w dwu kierunkach. Bardziej radykalny odłam był przeciwny wszelkiemu posiadaniu — „człowiek doskonały nic posiadać nie powinien, w ten sposób dopiero staje się prawdziwym naśladow­cą Chrystusa”. 

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.