RUCH RELIGIJNEJ ODNOWY

Twórcy ruchu ubogich dążyli raczej do two­rzenia grup żyjących we wspólnocie i ewange­licznym ubóstwie, które by swoim przykładem oddziaływały na zdemoralizowane społeczeń­stwo. Taki charakter miała działalność Roberta d’Arbrissela, Henryka z Cluny, Piotra Valdo, Franciszka z Asyżu, Piotra Jana 01ivi czy Ar­nolda z Brescii. Jednakże ruch religijnej odno­wy, który często prowadził do powstania jeszcze jednego zakonu o surowej regule (np. francisz­kanie), nabierał równie często charakteru ma­sowego, przekraczając granice wyznaczone mu przez hierarchię kościelną i intencje założyciela. tak na przykład działalność Piotra Valdo (XII w.) przyczyniła się do powstania masowe­go i długotrwałego ruchu heretyckiego.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.