RÓŻNORODNOŚĆ PRAC

Różnorodność prac — obok innych środków — miała prowadzić do wychowania nowego człowieka, światłego, rozumnego człon­ka nowego społeczeństwa. Elementem egalitar­nym w nowoczesnym rozumieniu jest też pro­ponowane przez Fouriera zagwarantowanie przez falanster minimum egzystencji oraz pra­wa do pracy. Koncepcja Fouriera wymownie pokazuje, jak daleko wiek XIX odszedł od prymitywnej wiary w uzdrawiającą system społeczny moc jednako­wości podziału, obecnego we wszystkich wcześ­niejszych koncepcjach utopijnych. Mimo że Fourier deklarował się jako przeciwnik rów­ności, to jednak jego wizja falansteru zawiera wiele elementów tego egalitaryzmu, który później stał się swoisty dla koncepcji socjali­stycznych.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.