RÓWNOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE

Równość w społeczeństwie demokratycznym ma według Tocquevilłe’a również ten skutek polityczny ze. „w miarę jak obywatele staią się rowrn i podobni każdy z nich mniej jest skłoni n\ ślepo zawierzyć jakiemuś człowiekowi lub warstwie ludzi. Wzrasta wiara w masy i opinia publiczna obejmuje rządy nad światem”. Jednocześnie występuje w takim społe­czeństwie głęboka miłość pieniądza i równie głęboka niechęć do haseł całkowitej rownosci majątkowej. Warunki życia w społeczeństwie amerykańskim stwarzały powszechny, a zara­zem swoisty pęd do kształcenia. Tocqueville był zdumiony, że większość społeczeństwa amery­kańskiego to ludzie, którzy potrafią czytać i pi­sać, zdobyli podstawowe szkolne umiejętności. Jednocześnie prawie nie było w tym społeczeń­stwie ludzi rzeczywiście gruntownie wykształ­conych, tworzących elitę umysłową. To upo­wszechnienie wykształcenia na poziomie ele­mentarnym przy jednoczesnym braku intelek­tualistów sprawiało wrażenie, że społeczeństwo amerykańskie jest ujednolicone również pod względem umysłowym.            ,

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.