RÓWNOŚĆ I WOLNOŚĆ

Równość i wolność odnoszone są do interesu jednostki, a nie grupy społecznej czy państwa. W płebejskiej wizji równości wolność jest ro­zumiana na ogół jako uwolnienie się od oso­bistej zależności, jest to „wolność od”. Stąd wy­nika inna ważna różnica między tymi dwoma egalitaryzmami. Formalna równość szans, nad­rzędność interesu jednostki, wolna konkurencja,możliwość szybkiego bogacenia się szły w parze z koncepcją państwa, które nie ingeruje w życie obywateli, nie rości sobie prawa do ochrony interesów tych, którym się nie powiodło.Inaczej jest w nurcie komunistycznym. Ega­litaryzm plebejski nie odwołuje się do interesu jednostek, nie czyni z jednostki fetysza, celem jego jest interes ogólnospołeczny. Każdy z osob­na plebejusz, a później proletariusz, potrzebuje bowiem siły, która by go osłaniała, która za­pewniałaby mu sprawiedliwy podział dóbr.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.