RÓWNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

Tak więc równość chrześcijańska staje się równością za­sadniczo nie z tego świata, a Tomasz z Akwinu wręcz stwierdza, że równości na ziemi nie ma i być nie może. Czy to znaczy jednak, że idea równości „nie z tego świata” nie odegrała żadnej roli w historycznym rozwoju pojęcia? Byłby to _ wniosek niesłuszny, ponieważ „chrześcijaństwo jest na rozmaite sposoby powiązane z nowo­czesną wiarą w równość”. Jak wskazuje w swej analizie Plamenatz, niewątpliwym wkła­dem chrześcijaństwa w rozwój idei było wy­raźne, często podkreślane rozdzielenie wyższoś­ci społecznej i moralnej. Jakie to mogło mieć skutki w umysłach ludzkich? Brak związku między wyższością społeczną i moralną spra­wiał, że funkcjonowały w świadomości ludzi dwie, częściowo niezależne hierarchie, przy czym dla ludzi religijnych, a więc praktycznie dla większości średniowiecznego społeczeństwa, hierarchia moralna była ważniejsza niż hierar­chia majątku i władzy.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.