RÓWNA OCENA

Czy jed­nak odpowiedź na to pytanie nie jest zawarta w założeniu wszechstronnego rozwoju osobo­wości, który współwystępując z rozwiniętą mo­tywacją samorealizacji sprawiałby, że ludzie przez całe życie nabywaliby coraz to nowych umiejętności i wiedzy, tak że i funkcje „pro­gramistów” mogłaby pełnić znaczna część spo^ łeczeństwa? Z drugiej strony, automatyzacja pracy nie musi oznaczać jej uproszczenia. Z Marksowskiej koncepcji osobowości wynika, że praca nie może być pracą prostą, powinna bowiem pomagać samorozwojowi jednostki. Automatyzacja może oznaczać zmniejszenie uciążliwości pracy bez odzierania jej ze zło­żoności;Zniesienie podziału pracy oznacza rów­nież, że spełniony musi być wymóg równej oceny ważności i prestiżu poszczególnych prac, tak aby jednostka wybierając rodzaj pracy nie kierowała się jej miejscem w spo­łecznej hierarchii, lecz swoim jednostkowym zainteresowaniem i skłonnością.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.