ROLA KAPITALISTY

Thomas Hodgskin, drugi z socjalistow cardiańskich, rozważa z kolei rolę kapitalisty w procesie wytwarzania i dochodzi do wniosku, że kapitalista jako pośrednik między uczestni­kami procesu produkcji jest zbędny, a zawła­szczanie przez niego wyników cudzej pracy — niczym nie uprawnione. Hodgskin nie neguje roli kierownika produkcji, ale nie widzi ko­nieczności opłacania go ponad rzeczywisty wkład jego pracy. System społeczny, który uważa za naturalny (a jako taki przeciwstaw. – ny kapitalizmowi) to system oparty na gospo­darce wymiennej, bezklasowy, w którym za­chowana byłaby prywatna własność wynikająca z pracy. Zdaniem Hodgskina wynagrodzenie według ilości pracy nigdy nie może doprowadzić do powstania tak wielkich nierówności w stanie posiadania, jakie występują w systemie kapi­talistycznym.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.