RODZAJE NIERÓWNOŚCI

Pewne rodzaje nierówności, choć dające się zredukować do minimum, nie dadzą się nigdy usunąć. Nie byłoby to zresztą celowe. Są to nierówności, które powstają na gruncie natu­ralnych różnic, takich jak miejsce zamieszkania (w sensie warunków geograficznych, a nie np. podziału na miasto i wieś) lub płeć, wiek i inne biologiczne różnice między ludźmi. Powstaje jednak problem, w którym miejscu zaczyna się nieredukowalne minimum nierówności. Nie jest też jasne, czy pisząc o nierównościach Engels miał na myśli nierówności społeczne wyrosłe na gruncie biologicznych i geograficznych róż­nic czy same te różnice.Tak jak Engels jest przeciwny znoszeniu wszelkich nierówności, tak samo Marks wypo­wiada się w Rękopisach ekónomiczno-filozo- jicznych z 1844 r. przeciwko temu nurtowi ega­litaryzmu, który jako zasadę przyjął jednakowe in.nimum: „Prymitywny komunista jest jedy­nie dokonaniem tej zazdrości i tego zrównania, punktem wyjścia jest tu urojone minimum.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.