REPREZENTOWANY ODŁAM

Drugi odłam reprezentował poglądy bardziej umiarkowane, stał na gruncie wspólnej własności, ale nie jest pewne, czy owa wspólnota dóbr miała dotyczyć wszystkich czy jedynie członków wędrownego zgromadzenia. W drugiej połowie XIII wieku we Włoszech powstała sekta braci apostolskich. Jej założycielem był Gerhard Segarelli, a po jego śmierci przywódcą sekty został Dolcino. Bracia apostolscy nie odbiegali w swoich poglądach religijno-społecznych od innych sekt kacerskich, wyróżnia ich natomiast sposób walki z prześla­dowaniami ze strony władzy kościelnej i świe­ckiej. Charakterystyczne bowiem jest dla ru­chów kacerskich średniowiecza unikanie prze­mocy fizycznej. Główną bronią kacerzy było nauczanie i skupianie wokół siebie zwolenni­ków ruchu. Stąd działanie Kościoła ograniczało się na ogół do trybunałów inkwizycji.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.