REALIZACJA W PRAKTYCE

Trzeci z głośnych w XIX wieku socjalistów utopijnych, Robert Owen, próbował w praktyce realizować swoje idee. O działalności Owena w New Lanark napisano wiele. Dla naszego tematu istotniejszy jest program wspólnoty pracy, którą usiłował zrealizować w New Harmony. Zasadami przyszłego społeczeństwa, którego narodzinom Owen chciał dopomóc przez zakładanie wspólnot pracy, miały być: wspólna praca, wspólna własność, równość praw i obo­wiązków. Cel takiego społeczeństwa stanowiłoby zapewnienie dobrobytu wszystkim ludziom. Wspólnota pracy — podstawowa komórka ide­alnego społeczeństwa, nie przekraczająca 2000 członków, miała doprowadzić do likwidacji dwóch wielkich podziałów, które wycisnęły piętno na losach ludzkości, tj. podziału na pracę fizyczną i umysłową oraz na miasto i wieś.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.